Curaçao

Oasis Coral Estate

Vendée (Frankrijk)

Oasis Parcs Les Jardins

Ouddorp (Nederland)

Oasis Parcs Punt-West

Privacystatement Oasis Parcs B.V.

De verwerking van persoonsgegevens kan een grote inbreuk vormen op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, omdat gegevens gevoelige informatie over een persoon kunnen verschaffen. Deze zogenaamde bijzondere gegevens betreffen alle persoonsgegevens die informatie verschaffen over: godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging. Oasis Parcs B.V. wenst deze gegevens niet te achterhalen en dus ook niet op enigerlei wijze te verwerken.

Bezoekers van deze door Oasis Parcs B.V. beheerde website hebben daarom recht op privacy en bescherming van persoonlijke gegevens die achtergelaten worden. Bij het boeken van een vakantie zullen wij daarom uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen. Dit verplicht onze registratie volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De eisen die aan een aangesloten instantie worden gesteld, betreffen vooral het niet overdragen van persoonsgegevens van klanten aan derden.

Door antwoord te geven op onderstaande vragen hopen wij u duidelijk te informeren over de wijze waarop Oasis Parcs B.V. met uw persoonsgegevens omspringt.


Waarom wordt informatie verzameld?

Informatie over bezoekers van de website, beheerd door Oasis Parcs B.V., wordt verzameld om:

  • u snel en zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn
  • het productaanbod van Oasis Parcs B.V. zo goed mogelijk aan uw wensen aan te passen
  • uw boekingen op een correcte wijze te kunnen afhandelen

Enkel voor deze doelen zullen uw gegevens gebruikt worden. Uw gegevens zullen niet doorgespeeld worden aan derden. 

De verwerking van de gegevens is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens onder meldingsnummer m1583260. Oasis Parcs BV draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig opgeslagen worden en blijven. 


Welke informatie wordt er verzameld en waarom?

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verzamelen wij statistische informatie en persoonsgegevens. De wijze waarop dit gebeurt, wordt hieronder beschreven.


Statistieken

Via deze website worden algemene gegevens over bezoekers en hun ‘gedrag’ binnen deze pagina's gemeten. Zoals de meest opgevraagde pagina’s en vanuit welke pagina een bezoeker op deze website terechtkomt. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan uw naam of adres. Het doel van deze algemene meetgegevens is verbetering van (de navigatie en structuur van) de website, maar deze statistieken kunnen ook dienen ter verbetering van de vindbaarheid van de website.


Verwerking van persoonsgegevens

Om de boekingen op correcte wijze af te handelen, worden enkel gegevens bewaard die via deze website, en via de aan deze website verbonden partnersites, door een klant zelf worden ingevuld. Dit geldt ook wanneer u op een andere manier contact hebt gehad met Oasis Parcs B.V., met als resultaat het maken van een boeking of het aanvragen van informatie. Deze adresgegevens kunnen door Oasis Parcs B.V. gebruikt worden om nieuwe producten of diensten aan te kondigen. Om te voorkomen dat u informatie krijgt over een product waar u belangstelling niet eerder naar uit is gegaan, tracht Oasis Parcs B.V. rekening te houden met uw voorkeuren.


Wat gebeurt er met uw gegevens?

De persoonsgegevens die zelf door een klant zijn of worden ingevuld, worden gebruikt om:

  • boekingen op een correcte wijze af te handelen
  • nieuwe producten of diensten aan te kondigen

Wat moet u doen als u bepaalde informatie niet wilt verstrekken of niet wenst te ontvangen?
Wanneer u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten, volstaat het om dit aan te geven op pagina’s waar om persoonlijke informatie wordt gevraagd.

Elke klant beschikt daarnaast over het recht van verzet tegen het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens. U kunt dit via het contactformulier op deze website kenbaar maken aan Oasis Parcs B.V.

 

Oasis Parcs B.V.